ต้นเหตุของโรค

มลพิษทางอากาศ


มลภาวะในเมืองใหญ่


มลพิษทางน้ำ                                               อาหารไม่ถูกสุขลักษณะ


 น้ำไม่สะอาด


อาหารเผา ปิ้ง ย่างเนื้อสัตว์


อาหารทะเล


เส้นก๋วยเตี๋ยว


ภาชนะบรรจุอาหาร


ความเครียด


สูบบุหรี่