รู้จักตับ

รู้จักตับ
1   ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย อยู่ในระบบทางเดินอาหาร มีน้ำหนักประมาณ 3 ปอนด์

 ตับเป็นต่อมมีท่อที่ใหญ่ที่สุด เซลล์ตับจะสร้างน้ำดี วันละหลายลิตร ส่วนใหญ่จะไหลเข้าสู่ลำไส้เล็ก บางส่วนเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี ตับมีหน้าที่สำคัญมากกว่า 500 อย่าง หน้าที่สำคัญคือกำจัดสารพิษ อาหารทุกคำ ยาทุกเม็ด ที่เรากินล้วนมีสิ่งที่ตับต้องกำจัดทั้งสิ้น
  

2   ตับทำงานตลอดเวลา และเป็นอวัยวะหนึ่งซึ่งไม่เคยพักเลย (เช่นเดียวกับ หัวใจ และปอด)

ตับเป็นทั้งโรงงานผลิต โรงกำจัดพิษ และโกดังสะสมทั้งสิ่งที่เป็น และไม่เป็นประโยชน์ ต่อร่างกาย   
เช่น ไขมัน


ตับที่สะอาดจะทำงานได้ดีขึ้นกว่าตับที่สะสมกากขยะไว้ทั้งในตับเองและในถุงน้ำดี 

การล้างพิษตับจะมีผลต่างกันไปในแต่ละคน เกือบทั้งหมดจะดีขึ้น ที่เห็นชัด คือ เบาหวาน, ความดัน, cholesterol, trigleceride เป็นต้น    

7